JUDr. Karel Alexa, Ph.D.

DAŇOVÝ ŘÁD

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Pana doktora Karla Alexu osobně neznám. Vyžádali si jej členové Účetního Portálu a já jsem se nechala moc ráda inspirovat. Daňový řád je tedy v zcela novém kabátě, skvěle rozdělený do dvou dnů.
Je mi potěšením, že pan doktor přijal moji nabídku přijet k nám do Bohuňovic za Vámi.
Načerpejte informace z daňové oblasti, kterou je třeba znát jen někdy, ale když ji neznáte, jste ztraceni. Naopak, když ji znáte, jste plně v obraze… Volba je na Vás.


Obsah semináře:

 • Úvod

  • Pojem a předmět správy daní 

  • Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

  • Základní zásady správy daní

 • Společná ustanovení

  • Jednání při správě daní vč. zastoupení a pověření 

  • Podání

  • Doručování

  • Lhůty (obecně)

  • Dokumentace 

  • Řízení vč. dokazování (obecně) 

  • Registrace

  • Řízení o závazném posouzení

 • Nalézací řízení
  • Daňová tvrzení
  • Vyměřování a doměřování daní
  • Správa daně vybírané srážkou 
  • Lhůta pro stanovení daně 
 • Postupy při správě daní

  • Vyhledávací činnost

  • Místní šetření

  • Postup k odstranění pochybností

  • Daňová kontrola

 • Právní nástupnictví a vztah k insolvenci 

 • Následky porušení povinností při správě daní 

  • § 246 až § 254

 • Systém ochrany práv při správě daní
  • Odvolání
  • Obnova řízení a přezkum
  • Podnět na ochranu před nečinností, stížnost, námitka podjatosti, oprava zřejmých omylů, nicotnost, stížnost na postup plátce