Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Problematika fyzických osob se točí kolem Účetního Portálu více a více…
Obzvlášť ve dnech, kdy se podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Děkujeme za řadu příkladů na Účetním Portále, děkujeme za řadu zodpovězených dotazů.
Tak co, víte, co je třeba k uplatnění úroků z hypotečních úvěrů? Jak to máte ošetřeno v praxi? Banalita…kdo ví?
A co zápočet daně? Vynětí?
Upřímně doporučuji dva dny s mojí kolegyní Zuzanou.


Obsah semináře:

Daň z příjmů fyzických osob kompletně.

 • Osvobození příjmů od daně (osvobození příjmů z dědění a darování, prodeje cenných papírů, nemovitých věcí) a změny v této oblasti;
 • Dílčí základy daně;
 • Solidární zvýšení daně;
 • Úpravy dílčích základů daně;
 • Paušální výdaje, omezení paušálních výdajů;
 • Přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální;
 • Postup při ukončení a přerušení činnosti;
 • Obecná ustanovení o věcech a osobách;
 • Změny zákona v oblasti předmětu daně (příjmy získané darem a děděním, majetkový prospěch);
 • Příjem ze svěřenského fondu;
 • Změny u jednotlivých dílčích základů daně (dohody o provedení práce, příjmy žáků a studentů, autorské honoráře, hospodářský rok, příjmy z pachtu, výměnku);
 • Příjmy ze společného jmění;
 • Zdaňování příjmů zemřelého poplatníka;
 • Nezdanitelné části základu daně a jejich změny;
 • Slevy na dani a jejich změny.

Průběžně budou řešeny příklady z praxe a diskuse o probíraných tématech.