Ing. Věra Engelmannová

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí bylo k 1. 11. 2016 naprosto významně novelováno.
Pokud chcete získat přehled od té nejpovolanější osoby, tak zcela jistě přijďte na tento seminář.
A víte, že paní Věra je spoluautorem čtvrtého vydání naší knihy - Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019?


Obsah semináře:

  • Osoba poplatníka – změny a dopady do praxe;
  • Předmět daně z nabytí nemovitých věcí a související ustanovení z nového občanského zákoníku;
  • Základ daně, postup při stanovení nabývací hodnoty, postup při stanovení směrné hodnoty;
  • Procesní ustanovení obecná;
  • Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně, pokud si poplatník zvolí, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu;
  • Pravidla pro zánik daňové povinnosti.
  • Příklady