Ing. Pěva Čouková

ÚČETNICTVÍ - ABSOLUTNÍ ÚČETNÍ ZÁKLAD

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ