Ing. Marek Piech

DAŇOVÝ ŘÁD – VYMÁHÁNÍ, PLACENÍ DANÍ

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Pana kolegu Marka Piecha znám velmi dlouho a vážím si jej jako specialisty na daňový řád. Má ostré lokty a když „teče do bot“, umí určit směr a pomoci.
Na druhém břehu, finanční správě z něj mají veliký respekt a jen informace, že se přijde do spisu podívat Marek Piech je v cítit ve vzduchu. Osobně jsem to zažila.
Výklad bude zcela jistě protknutý informacemi daňového poradce, který zastupoval úspěšně řadu klientů a pomohl jim, když jim byla upírána jejich práva. Umí číst zákon, zná jej a umí jej aplikovat do praxe.


Obsah semináře:

 1. Placení daní
  • Způsoby placení daně (§ 163 – 166)
  • Evidence daní (§ 149 – 155)
  • Odpis nedoplatku (§ 158)
  • Námitka (§ 159)
 2. Lhůta pro placení daně
 3. Posečkání daně
 4. Zajištění daně (§ 167 – 174)
 5. Vymáhání daní (§ 175 – 232)
 6. Promíjení daní (§ 259 – 260)
 7. Dělená správa (§ 161 – 162)