Ing. Jana Procházková

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Daň z nemovitých věcí není vůbec jednoduchá věc. Chcete-li se zdokonalit v tom, jak správně vyplnit přiznání k této dani, neváhejte a přijďte.
Nemovitou věc má téměř každá účetní jednotka…
Znáte základní pravidla?
A víte, že i paní Jana je spoluautorem čtvrtého vydání naší knihy - Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019?


Obsah semináře:

Cílem je výklad stěžejních ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí a jejich vysvětlení na praktických příkladech. Účastníci obdrží podkladové materiály zahrnující prezentaci k semináři (v tištěné formě) včetně příkladů zpracovaných lektorkou.

 • Vymezení aktuálního znění zákona, vazba na nový občanský zákoník (NOZ) a katastrální zákon;
 • Předmět daně z pozemků;
 • Poplatník daně z pozemků;
 • Vybraná osvobození od daně z pozemků;
 • Sazba a základ daně pozemků;
 • Řešení vybraných situací z praxe;
 • Příklad na výpočet daně z pozemků;
 • Předmět daně ze staveb a jednotek;
 • Poplatník daně ze staveb a jednotek;
 • Řešení určitých situací z praxe;
 • Daňové přiznání, tiskopisy, stanovení a placení daně;
 • Přechodná ustanovení zákona;
 • Závěrečný příklad na daň z nemovitých věcí;
 • Odpovědi na dotazy, diskuse.