I. BLOK - 28. 5. 2021

Daň z přidané hodnoty – příklady

Ing. Igor PantůčekI. ČÁST

 • Úvod do příkladu – vyloučení/koeficient – řádek 50 DPPO
 • Strojírenská firma
 • Strojírenská firma – zálohový koeficient na rok 2021 bereme z roku 2020
 • Výpočet koeficientu, úroky, prodej DHM projde přiznáním, ale vylučuje se z výpočtu koeficient, příklad § 75 ZDPH, názorná ukázka uvedení hodnot do třetího sloupce přiznání, vysvětlení OPD, ORD § 76 ZDPH, § 75 ZDPH, vystavení DD bez DPH, vč. DPH ze zahraničí – daň z daně se neplatí
 • ♣ Bod 1 příkladu – Pořízení ojetého vozidla z SK, § 22 ZDPH, § 25 ZDPH, koupě prostřednictvím autobazaru, zvláštní režim
 • ♣ Bod 2 příkladu – DPH a zálohy – kauce § 2 ZDPH, sankce, krádež auta, reklamace, náhrada škody
 • ♣ Bod 3 příkladu – Odštěpení závodu – § 6 ZDPH, zvláštní ustanovení – § 4b ZDPH, dědictví, vklady § 54 ZDPH, § 13 ZDPH – vklad je dodáním zboží – převod ekonomického práva

II. ČÁST

 • ♣ Bod 4 příkladu – SDEU Gerius Holding § 76 ZDPH, uplatnění správné sazby daně RPDP – uplatnění pouze v zákonné výši daně, RPDP – § 56 ZDPH
 • ♣ Bod 5 příkladu – reklama ze třetí země – pozdní přijetí daňového dokladu – § 104, § 4, § 9 ZDPH
 • ♣ Bod 6 příkladu – OPD – opravné daňové doklady – časový posun § 74, § 42 ZDPH, reklama, opravy
 • ♣ Bod 7 příkladu – § 26 a násl. ZDPH, souhrnný doklad elektronicky/papírově, rozdílná data přijetí, stravování – nárok na odpočet, alkohol – uznatelnost/neuznatelnost odpočtu
 • Stravenky
 • ♣ Bod 8 příkladu – stroje v celním skladu – dodání zboží/dovoz zboží 2x v 1 DP DPH – § 37 ZDPH
 • ♣ Bod 9 příkladu – záloha u technické dokumentace ze smlouvy o dílo – § 4 odst. 5 ZDPH
 • ♣ Bod 10 příkladu – služby – RPDP § 76, § 92a, § 92e ZDPH
III. ČÁST

 • ♣ Bod 11 příkladu – § 7 odst. 3 ZDPH
 • ♣ Bod 12 příkladu – oprava majetku v zahraničí – místo plnění § 9/1 ZDPH
 • ♣ Bod 13 příkladu – práce na věci movité
 • ♣ Bod 14 příkladu – osvobození při dodání zboží do JČS – § 64 ZDPH
 • § 69 ZDPH – Osvobození dovozu zboží (ze třetí země)
 • ♣ Bod 15 příkladu – vývoz osvobozen od DPH – § 66 ZDPH
 • ♣ Bod 16 příkladu – dle místa plnění – služby spojené s nemovitostí
 • ♣ Bod 16 příkladu – dle místa plnění – služby spojené s nemovitostí – vzdělávací a kulturní akce
 • ♣ Bod 16 příkladu – dle místa plnění – služby spojené s nemovitostí – stravovací služby
 • ♣ Bod 17 příkladu – zboží – dodání organizační složce – osvobozeno – § 64 ZDPH
 • ♣ Bod 18 příkladu – § 7 ZDPH

IV. ČÁST

 • ♣ Bod 19 příkladu – § 104 ZDPH, Bod 20 příkladu – režim call of stock
 • ♣ Bod 21 příkladu – poměrový koeficient
 • ♣ Bod 22 příkladu – lhůta na vracení a vyrovnání DPH (manka/škody)
 • ♣ Bod 23 příkladu – pořízení majetku na finanční leasing §12/3/c ZDPH
 • ♣ Bod 24 příkladu
 • ♣ Bod 25 příkladu
 • ♣ Bod 26 příkladu – práce na movité věci v AT, převoz do tuzemska, bod 27 příkladu – GB třetí země, fa tuzemské DIČ, placení DPH § 9a ZDPH


ONLINE KURZ DAŇOVÉHO SPECIALISTY 2021

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD - TRADIČNÍ 30 % sleva,
členové balíčku ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma 👍

39 990 Kč
bez DPH
získám jako dárek měsíc Účetního Portálu – balíček GOLD + materiály
278 Kč za 1 vyučovací hodinu
144 hodin záznamu školení v členské sekci
Přehledná struktura dle témat
Dohledáte cokoliv, co potřebujete do praxe
Zastavujte, vracejte se, opakujte
Kdykoliv a kdekoliv pro Vás
Forma videa i zvuku do sluchátek

Infolinka

tel.: 731 604 979
e-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39
783 14 Bohuňovice

Ing. Petra Slavkovská

Péče o Vás