I. BLOK - 27. 5. 2021

Daň z přidané hodnoty – teorie

Ing. Mgr. Olga HochmannováI. ČÁST

 • § 64 ZDPH – Osvobození zboží do JČS, čl. 45a nařízení Rady 282/2011 – důkazní materiály
 • 66 ZDPH – Důkazní prostředky, § 67 ZDPH – Osvobození při poskytnutí služby do třetí země – lze vztáhnout pouze na osoby nepovinné k dani, § 68 ZDPH – Osvobození ve zvláštních případech, § 69 ZDPH – Osvobození přepravy u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • § 70 ZDPH – Osvobození přepravy osob, § 71 ZDPH – Osvobození od daně při dovozu zboží
 • § 72 ZDPH – Nárok na odpočet daně
 • § 73 ZDPH – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH
 • ✏️ Příklad na částečný odpočet a uplatnění v následujícím období
 • § 74 ZDPH – Oprava odpočtu daně
 • Skonta
 • Jednoúčelové poukazy
 • § 74a ZDPH – Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky, úprava odpočtu daně o odběratele v období, kdy se dozvěděl, že úprava bude provedena, nebo se dozvědět mohl
 • § 75 ZDPH – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši, ✏️ Příklad – ekonomická/neekonomická činnost
 • ✏️ Příklad § 76 ZDPH – Krácený odpočet
 • Judikatura C-306/94, C-235/00 CSC, MI při výpočtu poměru dle § 75 ZDPH lze postupovat obdobně jako u výpočtu dle § 76 ZDPH
 • ✏️ Příklad – obec

II. ČÁST

 • Pořízení DHM a odpočet v poměrné výši, ✏️ Příklad – Ekonomická činnost/osobní spotřeba
 • Krácení odpočtu podle § 76 ZDPH – ✏️ příklady
 • Co se nezapočítává do odpočtu daně v krácené výši
 • Koeficient minulého roku
 • § 77 ZDPH – Vyrovnání odpočtu daně
 • § 78 ZDPH – Úprava odpočtu daně, ✏️ příklad uplatnění 60% odpočtu v minulém roce a 80% v současném roce
 • ✏️ Příklad k § 78d ZDPH
 • § 79 ZDPH – Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
 • § 80 – § 86 ZDPH – Vracení daně
 • § 83 ZDPH – Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani
 • § 84 – Vracení daně FO ze třetích zemí při vývozu zboží
III. ČÁST

 • Dotaz – reverse charge na službu nesouvisející s daňovým obdobím
 • § 85 ZDPH – Vracení daně osobám se ZP
 • § 87 ZDPH – Prodej zboží za ceny bez DPH
 • § 89 ZDPH – Zvláštní režim pro cestovní službu
 • § 90 ZDPH – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi
 • § 92 ZDPH – Zvláštní režim pro investiční zlato, § 92a – § 92ea ZDPH, přenesení daňové povinnosti, vybraná zdanitelná plnění pro jiného plátce, Příloha č. 5 k ZDPH – odpady
 • § 92h–i ZDPH – Závazné posouzení
 • § 99 ZDPH – Zdaňovací období
 • § 101 ZDPH – Daňové přiznání
 • § 101c – § 101h ZDPH – Kontrolní hlášení, starší Pokyn D-29 – Prominutí pokut u kontrolního hlášení

IV. ČÁST

 • § 102 ZDPH – Souhrnné hlášení
 • § 104 ZDPH – Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • § 105 ZDPH – Přeplatek skupiny, záloha na nadměrný odpočet
 • § 106a ZDPH – Nespolehlivý plátce, §106aa ZDPH – Nespolehlivá osoba, riziko ručení, rozhodnutí NSS nespolehlivý plátce – platba daně ručitelem
 • § 109a ZDPH – Zvláštní způsob zajištění daně, podrobná MI GFŘ – platba daně za odběratele/poskytovatele – nespolehlivého plátce, MP GFŘ – co se oznamuje správci daně
 • § 110a – § 110zd ZDPH – MOSS, sněmovní tisk s novelou od 1. 7. 2021
 • MI GFŘ – Změna pravidel u uplatňování DPH od 1. 7. 2021


ONLINE KURZ DAŇOVÉHO SPECIALISTY 2021

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD - TRADIČNÍ 30 % sleva,
členové balíčku ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma 👍

39 990 Kč
bez DPH
získám jako dárek měsíc Účetního Portálu – balíček GOLD + materiály
278 Kč za 1 vyučovací hodinu
144 hodin záznamu školení v členské sekci
Přehledná struktura dle témat
Dohledáte cokoliv, co potřebujete do praxe
Zastavujte, vracejte se, opakujte
Kdykoliv a kdekoliv pro Vás
Forma videa i zvuku do sluchátek

Infolinka

tel.: 731 604 979
e-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39
783 14 Bohuňovice

Ing. Petra Slavkovská

Péče o Vás