I. BLOK - 26. 5. 2021

Daň z přidané hodnoty – teorie

Ing. Mgr. Olga HochmannováI. ČÁST

 • Novinky, novela daňového řádu, daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb.
 • Definice dlouhodobého majetku
 • § 56a ZDPH – nájem nemovité věci
 • § 2 ZDPH – Předmět daně, § 2a ZDPH – Vynětí z předmětu daně, § 2b ZDPH – Volba předmětu daně
 • § 3 ZDPH – Územní působnost, § 4 ZDPH – Vymezení základních pojmů
 • § 4a ZDPH – Obrat
 • § 5 ZDPH – Osoby povinné k dani, ekonomická činnost

II. ČÁST

 • Registrace plátce
 • § 6 ZDPH – Registrace z důvodu překročení obratu
 • § 6b ZDPH – Nabytí obchodního závodu od plátce
 • § 6e ZDPH – Nabytí majetku a pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém plátci
 • § 6f ZDPH – Dobrovolná registrace
 • § 94 – § 94a ZDPH – Registrace plátce
 • Registrace identifikované osoby
 • § 6g ZDPH – Pořízení zboží z jiného členského státu – překročení limitu 326 tisíc Kč
 • § 6h ZDPH – Přijetí služby podle § 9 odst. 1 ZDPH, přijetí zboží s instalací a montáží nebo pořízení zboží sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku
 • § 6i ZDPH – poskytne službu vymezenou v JČS v § 9 odst. 1 ZDPH
 • § 6j, § 6l ZDPH – dobrovolnou registraci
 • § 7 ZDPH – Místo plnění při dodání zboží
 • ✏️ PŘÍKLAD – Přeprava přiřazená prostředníkovi
 • § 8 ZDPH – Zasílání zboží
 • Místo plnění u služeb
 • § 9 ZDPH – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
 • § 9a ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi
 • § 10 ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci – článek 31a nařízení Rady 282/2011
 • § 10a ZDPH – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob


 • § 10c ZDPH – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby, § 10b ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy
 • § 10c ZDPH – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby
 • § 10d ZDPH – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku
 • § 10e – § 10i ZDPH – Místo plnění osobám nepovinným k dani
 • Příloha nařízení Rady 282/2011 čl. 7, příloha I (str. č. 468 publikace "Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady")
 • MOSS – mini one stop shop, OSS – one stop shop
 • § 11 ZDPH – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod
 • § 12 ZDPH – Místo plnění při dovozu zboží, § 13 ZDPH – Dodání zboží
 • § 13 Dodání zboží


 • § 34 – Věrohodnost daňových dokladů, § 35a ZDPH
 • Základ daně
 • § 36 ZDPH – Základ daně
 • § 36a ZDPH – Základ daně ve zvláštních případech
 • § 37 ZDPH – Výpočet daně
 • § 37a ZDPH – Základ daně a výše daně…
 • § 38 ZDPH – Základ daně při dovozu zboží
 • § 42 a následující ZDPH – Oprava základu daně a oprava výše daně

III. ČÁST

 • § 18 ZDPH – Call-off stock, čl. 54a nařízení Rady 2018/1912
 • § 14 ZDPH – Poskytnutí služby
 • § 15 ZDPH – Poukaz
 • § 16 ZDPH – Pořízení zboží z jiného členského státu, § 17 ZDPH – Třístranný obchod
 • § 19 ZDPH – Nové dopravní prostředky, § 20 ZDPH – Dovoz zboží
 • § 20a ZDPH – Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby, § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění
 • § 22 ZDPH – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně, § 25 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
 • § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 30a ZDPH – Daňové doklady, jejich vystavování, pravidla a náležitosti
 • Zvláštní daňové doklady
 • § 31a ZDPH – Splátkový kalendář
 • § 31 ZDPH – Platební kalendář
 • § 31b ZDPH – Souhrnný daňový doklad
 • § 32 ZDPH – Doklad o použití
 • § 32a ZDPH – Daňový doklad při dražbě
 • § 33 ZDPH – Daňový doklad při dovozu, § 28 odst. 1 ZDPH – Daňový doklad při vývozu

IV. ČÁST

 • § 42 ZDPH – pokračování, odpověď na dotaz k opravě základu daně
 • § 43 ZDPH – Oprava výše daně
 • § 46 ZDPH – Oprava u nedobytné pohledávky
 • Sazby daně
 • § 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění
 • § 48 ZDPH – Sazby DPH u dokončených staveb pro bydlení a sociální bydlení
 • § 49 ZDPH – Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení
 • § 51 – § 62 ZDPH – Osvobození od DPH bez nároku na odpočet
 • § 56 ZDPH – Dodání nemovité věci
 • § 56 odst. 2 ZDPH – Stavební pozemek
 • § 56a ZDPH – Nájem nemovité věci
 • § 57 ZDPH – Výchovné a vzdělávací činnosti
 • Problematika dotací, například vysokých škol
 • § 58 ZDPH – Osvobození zdravotních služeb, dodání zdravotních potřeb, zdravotní pojištění, § 59 ZDPH – Osvobození sociálních služeb, § 61 ZDPH – Ostatní osvobozená plnění


ONLINE KURZ DAŇOVÉHO SPECIALISTY 2021

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD - TRADIČNÍ 30 % sleva,
členové balíčku ALL-IN samozřejmě získávají přístup zdarma 👍

39 990 Kč
bez DPH
získám jako dárek měsíc Účetního Portálu – balíček GOLD + materiály
278 Kč za 1 vyučovací hodinu
144 hodin záznamu školení v členské sekci
Přehledná struktura dle témat
Dohledáte cokoliv, co potřebujete do praxe
Zastavujte, vracejte se, opakujte
Kdykoliv a kdekoliv pro Vás
Forma videa i zvuku do sluchátek

Infolinka

tel.: 731 604 979
e-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39
783 14 Bohuňovice

Ing. Petra Slavkovská

Péče o Vás