Bc. Martin Mikuš

SILNIČNÍ DAŇ

Slovo zakladatelky a ♥ Účetního Portálu:

Daňového poplatníka bez automobilu prakticky neznám… a co s tím souvisí? Ano, problematika silniční daně.
Znáte, neznáte??
A víte, že pan Martin je poslední ze třech spoluautorů čtvrtého vydání naší knihy - Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019? Děkujeme…


Obsah semináře:

  • Změny související s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Základní pojmy + vybrané související předpisy
  • Předmět daně
  • Poplatníci daně
  • Základ daně a sazby
  • Úlevy na dani
  • Vznik a zánik daňové povinnosti
  • Placení daně a zálohy na daň
  • Daňové přiznání
  • Řešení vybraných dotazů